logo_normalne.jpgfacebook.jpg
Witaj
44.220.62.183
Wyszukaj na FORUM
Reklama
";Odbijanie zabetonowanej"; Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara
   Przyjechałem do siedziby Prokuratury Krajowej, aby podjąć się kolejnych działań w funkcji prokuratora generalnego - poinformował Prokurator Generalny Adam Bodnar. Tymczasem jego ";zbuntowani"; zastępcy wzywają do bojkotu decyzji prokuratora generalnego. Informacje o rzekomym, szykowanym na środę ";siłowym wejściu"; do prokuratur podawało stowarzyszenie Ad Vocem, zrzeszające dawnych współpracowników Zbigniewa Ziobry. TAK PiS ZABETONOWAŁ PROKURATURĘ KRAJOWĄ: Do czasu, gdy prezydentem jest Andrzej Duda, czyli do 2025 r., Zbigniew Ziobro może kontrolować prokuraturę, mieć wpływ na kadry i prowadzone śledztwa. Nowy minister sprawiedliwości, choć będzie prokuratorem generalnym, długo nie zyska realnej władzy. Jak to możliwe? Od 2016 r. prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, ale w praktyce wszystkie czynności i uprawnienia przekazuje on prokuratorowi krajowemu. Od 18 marca 2022 r. jest nim Dariusz Barski, zaufany człowiek Ziobry i świadek na jego ślubie. Co prawda prokuratora krajowego oraz jego zastępców powołuje i odwołuje premier, ale od 2022 r. musi uzyskać opinię prezydenta. Bez opinii prezydenta zmiana prokuratora krajowego jest niemożliwa. Od września dodatkowo prokurator krajowy zyskał ustawowo niemal wszystkie kompetencje prokuratora generalnego. Wcześniej zadania były cedowane wewnętrznym zarządzeniem, ale Zbigniew Ziobro zadbał o to, aby ustawowo zagwarantować sobie wpływy w prokuraturze na wypadek utraty władzy.";
";Odbijanie zabetonowanej"; PK (89.151.35..)
20:00 24.01.2024
Reklama

Opinii 16 / 16

1
1.     Czy jest to pierwszy krok przy przywracaniu niezależnego wymiaru sprawiedliwości? Minister-prokurator generalny Adam Bodnar ma przeciwko sobie zbuntowanych sędziów, którzy bronią porządków Zbigniewa Ziobry. A PiS złożył wniosek o odwołanie prokuratora Adama Bodnara.
Pierwszy krok? (89.151.35..)
20:05 24.01.2024
2.     W Prokuraturze Krajowej nie dochodziło ani nie dochodzi do jej siłowego przejęcia. Poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W środę wieczorem przed Prokuraturą Krajową zebrała się grupa polityków PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki w związku z, jak przekazał wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek ";próbą siłowego, nielegalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara";.
Robią zadymę? (89.151.35..)
20:14 24.01.2024
3.     Zaledwie w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził, że Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym z uwagi na nieprawidłowe przywrócenie go do służby, a już w poniedziałek rano prokurator Jacek Bilewicz miał przejąć obowiązki w Prokuraturze Krajowej. Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego, a prok. Robert Hernand wydał zarządzenie, które uniemożliwia wejście do siedziby bez karty identyfikacyjnej.";
Trwa impas w PK (89.151.35..)
20:26 24.01.2024
4.     Jarosław Kaczyński powiedział, że minister Adam Bodnar ";chciał dokonać wejścia do gabinetu"; i poprosił dwoje prokuratorów o ";dokonanie inwentaryzacji";. - Oni zgodnie z prawem odmówili podjęcia takich działań. Wiem, że prokurator Barski nie chce zgodzić się na bezprawne działania i nie chce podać się do dymisji";
Dymisja? (89.151.35..)
20:34 24.01.2024
5.     Ha-ha-ha! OBROŃCY KONSTYTUCJI I DEMOKRACJI! - Naszą nadzieją jest pan prezydent. Uważamy, że powinien zwołać Radę Gabinetową, Radę Bezpieczeństwa Narodowego i być może podjąć inne działania, które będą zmierzały do tego, by w Polsce przywrócić funkcjonowanie konstytucji i prawa. W tej chwili w Polsce mamy do czynienia z sytuacją pełzającego zamachu stanu - mówił prezes. Jarosław Kaczyński dopytywany, czego oczekuje od Andrzeja Dudy odparł: Prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc może podjąć różnego rodzaju działania - według mnie - nawet te bardzo daleko idące, które doprowadziłyby do radykalnej zmiany sytuacji i do ukarania winnych.";
Ha-ha-ha! (89.151.35..)
21:23 24.01.2024
6.     ";Jeżeli dobrze rozumiem Kaczyńskiego, to on wzywa prezydenta do jakiejś formy zamachu stanu. Spróbujcie misiaczki. Tylko spróbujcie"; - napisał na platformie X (dawny Twitter) mecenas Roman Giertych (Koalicja Obywatelska).
Tylko spróbujcie (89.151.35..)
23:07 24.01.2024
7.     PiS-OWSKA PROPAGANDA JAK ZA PRL-U: Generał rozkazał żołnierzom oglądać TVP Info. Polecenie uchylono. Dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Tomasz Dominikowski uchylił rozkaz, w którym zalecano żołnierzom, by wiedzę czerpali z mediów publicznych, szczególnie TVP Info";
PiS-OWSKA PROPAGANDA (31.11.129..)
06:36 25.01.2024
8.     Cyrk jest w tej prokuraturze – relacjonuje nam osoba znająca sytuację wewnątrz gmachu przy ul. Postępu w Warszawie. – Bodnar wręczył Barskiemu decyzję w piątek i powołał Bilewicza w poniedziałek. Wszystko niby załatwione, ludzie współpracują, karty dostępu wydane. Ale już następnego dnia zastępca Bodnara Robert Hernand wydał oświadczenie, że Barski wciąż jest szefem, więc z powrotem trzeba tam jechać i mówić ludziom, że Hernand nie ma żadnych uprawnień, bo ich szefem jest teraz Bilewicz.
Cyrk na kółkach (89.151.35..)
11:02 25.01.2024
9.     W sierpniu 2023 roku przyjęto ustawę, w której wzmocniono rolę Prokuratora Krajowego, przyznano mu nowe uprawnienia oraz przekazano różne kompetencje, które dotychczas przysługiwały Prokuratorowi Generalnemu
Cyrk na kółkach (89.151.35..)
11:07 25.01.2024
10.     Jak zmieniły się kompetencje Prokuratora Krajowego? -W ramach reformy to na ręce Prokuratora Krajowego przekazano zadanie powoływania i odwoływania nowych osób na stanowiska prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego (art. 21 pkt 5). Przedtem robił to Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora Krajowego. Co więcej, przyznano Prokuratorowi Krajowemu prawo do podważenia decyzji Prokuratora Generalnego. Jak czytamy, po art. 7 par 2 (który określa, że prokurator jest zobowiązany wykonywać polecenia swojego prokuratora przełożonego) dodano dwa kolejne paragrafy: § 2a Prokurator Generalny polecenia podległym prokuratorom wydaje za pośrednictwem Prokuratora Krajowego. § 2b W szczególnie uzasadnionych wypadkach, z uwagi na dobro postępowania lub prawidłowość funkcjonowania prokuratury, Prokurator Krajowy może zażądać zmiany lub uchylenia skierowanego do niego polecenia albo polecenia, o którym mowa w § 2a, chyba że polecenie dotyczy wszczęcia postępowania przygotowawczego. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że taka zmiana miała podkreślać szczególną rolę Prokuratora Krajowego w kierowaniu prokuraturą. Dodatkowo jej celem było „wyłączenie zagrożeń” związanych z opiniami o niespójności przepisów o podległości służbowej z proponowanymi zmianami w prokuraturze";
Przyspawani o ";KORYTA"; (89.151.35..)
11:14 25.01.2024
11.     Kolejne nowe kompetencje Prokuratora Krajowego -Przyjęto również szereg zmian, które przekazały Prokuratorowi Krajowemu dotychczasowe kompetencje Prokuratora Generalnego określone w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Żandarmerii Wojskowej, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, o Służbie Więziennej (art. 21 pkt 2). Do PK przekazano decyzyjność w sprawach czynności związanych z przeprowadzaniem niejawnych działań przez wyżej wymienione służby. Ponadto do kompetencji i zadań Prokuratora Krajowego dodano podejmowanie decyzji w sprawach osobowych prokuratorów oraz asesorów (art. 21 pkt 2). Przez sprawy osobowe, zgodnie z uzasadnieniem ustawy, należy rozumieć kwestie kształtujące status zawodowy tych osób. W tym miejscu należy podkreślić, że Prokurator Krajowy jest nadal osobą zależną od rządu, ponieważ powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Co jednak istotne, aby odwołać osobę z tego stanowiska, potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta (art. 14).";
Przyspawani do ";KORYTA"; (89.151.35..)
11:19 25.01.2024
12.     KONSTYTUCJA KONSTYTUCJA
CYRK (89.151.34..)
11:21 25.01.2024
13.     Ad 12. PiS i prezydent Andrzej Duda złamali co najmniej 13 artykułów konstytucji, niektóre wielokrotnie
Ha-ha-ha! (89.151.35..)
12:53 25.01.2024
14.     Kaczyński: Naszą nadzieją jest pan prezydent. Uważamy, że powinien zwołać radę gabinetową, radę bezpieczeństwa narodowego, a może podjąć także inne działania, o których nie będę mówić, żeby przywrócić w Polsce działanie konstytucji i prawa. W tej chwili mamy do czynienia z czymś w rodzaju pełzającego zamachu stanu"; Ha-ha-ha!
Ha-ha-ha! (89.151.35..)
15:10 25.01.2024
15.     Kiedyś jak żył Stefan Kisielewski przewidział i powiedział rządy ciemniaków ,niestety czlowiek przewidział rządy ciemniaków ,a szparagi czekają
P (89.151.33..)
18:59 03.02.2024
16.     Odbić to się można od dna a ten rząd ośmiu gwiazdek przebił już dno i pięć metrów mułu ,polska już jest krajem nic nieznaczącym jeszcze trochę czasu upłynie i nie będzie czego zbierać
P (89.151.33..)
08:19 08.02.2024
1
Dodanie opinii jest równoważne ze zgodą na regulamin

Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_29_1677653242.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.png
Regionalny Informator Internetowy rii.pl Copyright © 2000 - 2024