logo_normalne.jpgfacebook.jpg
Witaj
3.229.117.191
~info/wiadomosci/grafika_zmienna/banery/baner_182_1682676969.jpg
Reklama
Historia miasta Stargard
VIII - IX wiek - Około 1 km. na południe od dzisiejszego centrum rozwinęła się osada Osetno i jej mieszkańcy wybudowali gród w zakolu rzeki Iny (obecnie okolice ul. Bolesława Chrobrego i baszty Białogłówki) otoczony wałem obronnym o wysokości do 2 m.

X a XII wiek - Na południe od umocnionego grodziska powstaje otwarte podgrodzie. Dzięki szlakom handlowym z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu następuje dynamiczny rozwój osady.

1230 - Budowa pierwszych obwarowań miasta.

1243 - Nadaniu magdeburskich praw miejskich przez księcia pomorskiego Barnima I.

1283 - Stargard posiada własny port morski na Zalewie Szczecińskim

1292 - Przeniesienie na prawa lubeckie korzystniejsze dla warstwy kupców i rzemieślników. W mieście zostały osadzone dwa zakony joannitów i augustianów, zaczęli przybywać liczni osadnicy z terenu Niemiec i Flandrii.

1295 - Wyburzono obramowania starego grodziska i przystąpiono do budowy murów kamienno - ceglanych, obejmujących zarówno teren dawnego grodu, jak i rozbudowanego podgrodziska. Ina stała się ważną drogą komunikacyjną, po której barkami płynęło zboże i inne towary z ziemi pyrzyckiej i stargardzkiej do krajów zachodnich i nadbałtyckich.

1367 - Stargard staje się członkiem związku hanzeatyckiego (faktycznie miastem - republiką), wspierającego interesy kupców.(HANZA - średniowieczna organizacja miast, mająca na celu opanowanie źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu na określonym terytorium)

1368 - Kupcy stargardzcy wywieźli do Lubeki 244 łaszty zboża, szczecińscy – 140 a Goleniów i Dąbie razem 77. Świadczy to nie-wątpliwie o czołowej w tamtym okresie pozycji miasta jako eksportera pomorskiego zboża.

1618-1648 - 30-letnia wojna ze Szczecinem o wpływy w regionie. W wyniku „klęsk żywiołowych i kataklizmów” (jak podają jedne źródła) lub podstępnych działań mieszkańców Szczecina, miasto zostało zniszczone i straciło na znaczeniu. Pomimo wiele lat trwającej odbudowy nigdy nie wrócił do wcześniejszej pozycji.

1648 - Na mocy Traktatu Westfalskiego Stargard dostał się pod panowanie Branderburgii i do roku 1720 pełnił rolę stolicy Pomorza brandenburskiego.

1657 - Przez Stargard przejechał hetman Stefan Czarniecki na czele konnicy, w pogoni za wycofującą się armią szwedzką.

Druga połowa XVII i XVIII - Odbudowa zniszczonego grodu. Odrodzenie utrudniały ciągłe przemarsze wojsk szwedzkich, rosyjskich i pruskich.

1701 - Stargard dostaje się pod panowanie Królestwa Pruskiego (królestwo niemieckie powstałe z połączenia Brandenburgii z Prusami Książęcymi).

1845 - Zakończenie budowy dworca kolejowego.

1846 - Połączenie kolejowe ze Szczecinem i Berlinem, a nieco później z Poznaniem i Koszalinem.

1849 - Epidemia cholery w Stargardzie.

1856 - Otwarcie gazowni.

1900 - Liczebność stargardzian wynosi około 26 860.

1928 - Oddanie ścieżki rowerowej łączącej Stargard z jeziorem Miedwie.

1939 - Zakończenie budowy krytej pływalni.

1939/45 - W okresie II wojny światowej w Stargardzie znajdował się duży obóz jeniecki, tzw. Stalag II D, w którym więziono jeńców wojennych początkowo tylko polskich, a następnie różnych narodowości koalicji antyhitlerowskiej i Włoch. Zniszczenia powojenne miasta wynosiły 72%, przemysł zniszczony w 80%, a jego zabytkowa część ( Starówka ) spłonęła całkowicie. Ludność niemiecka z okolic Stargardu ewakuowana została na teren powiatu Greifswald (Niemcy).

1945 - Stargard wraca do granic Polski.

Lipiec 1945 - Uruchomienie transportu kolejowego.

1946 - Otwarcie Biblioteki Miejskiej.

1948 - Założenie klubu sportowego „Błękitni”.

1978 - Otwarcie amfiteatru.

1993 - 750-lecie nadania praw miejskich.

01.01.2016 - Zmiana nazwy miasta na Stargard
Reklama
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_13_1587714979.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.pngbaner_32_1708625514.jpgbaner_33_1708625553.jpg
Regionalny Informator Internetowy rii.pl Copyright © 2000 - 2024